[gòng hé zhì]

共和制

编辑 锁定
本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
共和制(republicanism),即“共和政体”,国家最高权掌握在由选举产生,并有一定任期的国家机关或公职人员手中的政权组织形式。 “共和“一词来源于中国《史记·周本纪》拉丁语称为respublica,意思是“公共事务”。共和制是指国家的权力机关和国家元首由选举产生并有一定任期的政权组织形式。共和政体区别于君主政体,而且是作为君主政体的相对面而存在的。

词语来源 编辑

中国来源

西周厉王失政,至宣王执政,中间十四年,号共和。共和元年,即公元前841年,是中国历史有确切纪年的开始。 共和的由来,有两说:
(1)因厉王出奔后召公周公二相共同执政。《史记·周本纪》:“ 召公 、周公 二相行政,号曰‘共和’。”张守节正义引韦昭曰:“ 彘之乱,公卿相与和而脩政事,号曰共和也。” 宋欧阳修《明正统论》:“昔周厉王之乱,天下无君,周公 、邵公共行其政十四年,而后宣王立,是周之统尝绝十四年而复续。然为周史者,纪 周、召之年谓之共和 ,而太史公亦列之于《年表》。”
(2)因由共伯和代理政事。《汉书·古今人表》“ 共伯和 ” 唐颜师古注:“共 ,国名也;伯 ,爵也;和 ,共伯之名也。共,音恭。而《迁史》以为周召二公行政,号曰共和,无所据也。” 宋王应麟《诗地理考·共和》:“古史,共伯和者,厉王时之贤诸侯也,诸侯皆往宗焉,因以名其年,谓之共和 ,凡十四年。按《汲冢纪年》, 共伯和干王位,故曰共和 。”

西方来源

资本主义民主共和制根据立法机关与行政机关关系的不同,可分为议会制共和制和总统制共和制。在议会制共和制国家中,议会拥有立法、组织和监督政府(内阁)等权力:政府(内阁)由占议会多数席位的政党或政党联盟来组织,政府对议会负责,当议会通过对政府不信任案时,政府就得辞职或呈请国家元首解散议会,重新选举;作为国家元首的总统只拥有虚位,没有实权。实行议会制共和制的国家有法兰西第三共和国、意大利、德国、奥地利、印度等。而在总统制共和制国家中,总统既是国家元首又是政府首脑,总揽行政权力,统率陆、海、空三军,行政机关(政府)和立法机关(议会)相互独立;由当选的总统组织政府。美国是历史上最早实行总统制共和制的典型国家。墨西哥、巴西、阿根廷、埃及、印度尼西亚等国也实行总统制共和制。

国家性质 编辑

民主共和制可分为资本主义国家的与社会主义国家的两种。资本主义国家的民主共和制主要有两种:议会制共和制;总统制共和制。这两者的根本区别是立法机关与行政机关关系的不同。议会制共和制的议会是国民的代议机关,拥有立法、组织和监督政府等权力,议会制共和制的总统只拥有虚位,没有实权。总统制共和制的总统既是国家元首,又是政府首脑。总统总揽行政权力,统率三军。实行议会制共和制国家有:意大利、德国、芬兰、奥地利、印度、新加坡等。(可简称为“德意芬、新奥印”)实行总统制共和制国家有:美国、墨西哥、巴西、阿根廷、埃及、印度尼西亚等。(可简称为“印尼、阿根和巴西,埃美墨”)。一般情况下,资本主义国家中,凡是实行君主立宪制和议会制共和制的国家,政府首脑称为首相或总理(君主立宪制国家元首为国王);实行总统制共和制的政府首脑称为总统(同时也是国家元首)。
社会主义国家的代议民主共和制的具体表现形式也有多种(包括曾有过的),如苏维埃前苏联)、代表团制(前南斯拉夫)、人民代表大会制度(中国)。人民代表大会制是中华人民共和国的根本政治制度,是指中国各族人民按照民主集中制原则,定期选举产生自己的代表,组成各级人民代表大会,作为人民行使国家权力的机关,其他国家机关由人民代表大会产生并对其负责。我们的国家元首称为主席;行政首脑称为总理;党的最高领导称为总书记。
词条标签:
政治